GK NICO
GK NICO
GK NICO
GK NICO

Logo oraz identyfikacja spółki

GK NICO

Realizacja pełnego systemu identyfikacji wizualnej dla Grupy Kapitałowej NICO Sp. z o.o. działającej na rynku materiałów budowlanych, surowców tworzyw sztucznych, opału ekologicznego oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Szeroki zakres działalności spółki wymagał wyodrębnienia
w jej strukturach czterech submarek. W efekcie kreacja znaku objęła główne logo dla Grupy oraz cztery loga dla każdej z marek. Opracowanie znaku, umożliwiło finalne wykreowanie systemu identyfikacji w papeterii, wizytówek oraz kopert firmowych

Podjęta współpraca miała kompleksowy charakter obejmując zasięgiem, stworzenie także wizerunku on-line, w postaci firmowej strony WWW, spójnej z opracowaną identyfikacją.

Pozostałe realizacje dla GK NICO: