Misja i wizja agencji

Od początku naszej działalności, permanentnie dążymy do doskonałości w oferowaniu kompleksowych usług interaktywnych. Interaktywność przejawia się we wzajemnej interakcji, prawidłowej interpretacji oczekiwań, prawidłowej interpunkcji używanej
w tworzonych przez nas tekstach - w interesie wszystkich naszych klientów.

Misja - Nasza misja jest odzwierciedleniem naszego podejścia do rzeczywistości. Istniejemy po to, by stale się rozwijać. Rozwijamy się, by urzeczywistniać marzenia naszych klientów. To właśnie marzenia i realne potrzeby naszych klientów kreują naszą rzeczywistość - rzeczywistość nowatorskich i efektywnych projektów oraz współpracy z poszanowaniem zasad i wartości.

Wizja - Naszą wizję przyszłej rzeczywistości kształtujemy każdego dnia. Pracując, opracowujemy wizjonerskie i maksymalnie efektywne rozwiązania jutra. Słuchając, słyszymy teraźniejsze i przyszłe potrzeby naszych partnerów biznesowych. Obserwując, widzimy zupełnie nowe możliwości. Poszukując, odnajdujemy właściwą ścieżkę na drodze do sukcesu - naszego i naszych klientów. Realizując się, realizujemy naszą wizję - wizję nowoczesnej, godnej zaufania agencji, która wykorzystując „wczoraj”, pracuje „dzisiaj”, nad kreowaniem „jutra”.

Zasady i wartości - Nade wszystko cenimy sobie poufność i uczciwość - bez wzajemnego zaufania nawet najlepiej przygotowany projekt nie ma żadnego sensu. Działamy przejrzyście - wszystko, co da się ustalić, szczegółowo ustalamy
z klientem przed rozpoczęciem prac. Jesteśmy perfekcjonistami - i każdy projekt traktujemy niczym wyzwanie, w którym na intelektualny pojedynek wyzywamy własne doświadczenie i możliwości. Rezultaty muszą być satysfakcjonujące zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas samych. Nie ma innej opcji. Wierzymy w lojalność - nie tę „wymuszaną”, a prawdziwą. Każdy klient jest dla nas najważniejszy i każdy w taki sposób jest traktowany – niezależnie od wielkości zlecenia.

Wierzymy w zasady - nie dla zasady, a z przekonania. Jesteśmy przekonani, że zasada „traktuj innych w taki sposób, jak sam chciałbyś być traktowany” jest ze wszech miar słuszna”.

Kontakt