Rzeczpospolita
Rzeczpospolita
Rzeczpospolita
Rzeczpospolita
Rzeczpospolita

Mailing

Rzeczpospolita

Rzeczpospolita to od lat rzecz pospolita dla przedstawicieli polskiego biznesu. By kreacje przygotowane dla tej marki były skuteczne i rozpoznawalne, musiały zawierać duży pierwiastek niepospolitości. Koncepcja mailingu adresowanego do przedstawicieli szerokopojętego biznesu, została oparta o biznesową rzeczywistość, w której nie mogło zabraknąć miejsca dla opiniotwórczej gazety. Krótkie i perswazyjne komunikaty tekstowe dopełniły kreacji. A na biznesowy deser - utrzymany w konwencji graficznej landing page informujący o przedłużeniu okresu abonamentowego. Nic tylko konsumować!